Ka-servis.cz půjčovna lodí, prodejna vodáckého vybavení

Login Heslo
Registrovat

Zapůjční podmínky Berounka

Toto jsou smluvní podmínky mezi Půjčovnou Ka-servis (majitel - provozovatel Milan Litvan) a nájemcem (klient) o zapůjčení vodáckého vybavení.


Půjčovna příjímá objednávky (rezervace) na zapůjčení vodáckého vybavení


- on-line rezervací na www stránkách (doporučeno)

- zaslané na naší e-mailovou adresu: berounka@ka-servis.cz

- telefonicky 606 842 200


Objednávku považujeme za závaznou po složení nevratné zálohy, která činí 50% ceny půjčovného (plaťte až po potvrzení rezervace, kde Vám zašleme přesnější kalkulaci, vyčíslenou částku zálohy a další podrobnosti)


Zálohu je možné složit
- v hotovosti na naši provozovně
- bankovním převodem na číslo účtu: 112 982 993/0300 ČSOB
- poštovní složenkou na adresu: Milan Litvan, Poříčská 159, Boršov nad Vltavou, 373 82


Předání zapůjčeného vybavení

probíhá ve stanovenou dobu a místě dohodnutém v objednávce. 
O převzetí bude vypracován zápůjční záznam, obsahující údaje o zapůjčeném vybavení, druhy, množství, stav vybavení. Dále pak místa a časy předání, finanční dohodu zápůjčného. Tento záznam potvrdí obě strany této dohody. 
Podpisem smlouvy vyjadřuje klient souhlas s podmínkami zapůjčení a potvrzuje platnost údajů ve smlouvě uvedených.

Zápůjčné (doplatek) je hrazeno v hotovosti při převzetí vybavení, není-li předem dohodnuto jinak.


Poplatek za čekání

V případě, že bude předem domluven čas návozu či svozu lodí a bude opoždění ze strany klienta větší než 15 minut, platí se za každou započatou hodinu čekání 100,-Kč. Toto opatření je novinkou, ale bohužel je třeba podobným situacím předcházet.


V případě nedodržení termínu (vrácení vybavení později), který vymezuje dohoda, uhradí nájemce za každý další den smluvní zápůjčné navýšené o 100%.
V případě, že bude zapůjčené vybavení vráceno dřív, než stanovuje smlouva, nebude zápůjčné vráceno.

Klient si půjčuje veškeré vybavení na své vlastní riziko. Půjčovna nenese žádnou zodpovědnost za škody na zdraví a majetku klienta nebo třetích osob, způsobené v souvislosti s užíváním zapůjčeného vybavení.


Klient je dále povinen vracet lodě i ostatní vybavení čisté, v případě opaku bude účtována částka 100Kč/ks za vyčištění.


Případná poškození nebo ztráty vybavení budou uvedeny v záznamu o předání. Nájemce se zavazuje k uhrazení případně vzniklých škod v plné výši (ceny nového vybavení nebo nezbytných nákladů na opravy a uvedení do původního stavu). Tato dohoda platí od jejího podepsání do vrácení zapůjčeného materiálu v původním stavu nebo uhrazením škod. Toto se nevztahuje na poškozené lodě klientů, kteří si plavidla "připojistili" (připojištění se však vztahuje pouze na plavidla a pouze v rámci ČR).


Otevírací doba:

Celoročně - dle je možno uhnat na tel.: 606 842 000 - děkujeme, že voláte s dostatečným předstihem.

- v případě nutnosti lze domluvit převzetí vybavení již od 8 do 19 bez příplatku - ne vždy je to možné
- pokud potřebujete vybavení převzít nebo vrátit v časných ranních či pozdních večerních hodinách, počítejte s příplatkem 100,- Kč za každou započatou hodinu
Jsme rádi, že těchto služeb nezneužíváte.


Připojištění plavidel proti poškození a krádeži

(zaplacení příplatku vylučujícího odpovědnost za škody na plavidle vzniklou poškozením nebo odcizením plavidla)

Plavidla která si u nás zapůjčíte, si můžete za pár korun proti krádeži ale i poškození "připojistit".

Ceník "připojištění" plavidel

20,- Kč/den/plavidlo - rafty

15,- Kč/den/plavidlo - kánoe (plastové i nafukovací)

Podmínkou při "pojištění" proti krádeži je zabezpečení plavidel proti odcizení (vybavení na toto zabezpečení Vám ZDARMA zapůjčíme).
Pojištění se vztahuje pouze na plavidla (pádla, vesty, barely a další maličkosti připojistit NELZE).
Lodě nejsou pojištěna proti utopení, ale pouze proti poškození a krádeži.

"Pojištění" uzavíráme při předávání plavidel. Nelze dopojistit během plavby.
Vztahuje se jen na území ČR.
Poškození plavidel je nutno předcházet!

Úvodní stránka Vodácký obchod Půjčovna lodí České Budějovice Půjčovna lodí Pardubice Kanoeclub SeaKayaker.cz ..
©2019 Ka-servis.cz