Ka-servis.cz půjčovna lodí, prodejna vodáckého vybavení

Login Heslo
Registrovat

Zápůjční podmínky

Toto jsou smluvní podmínky mezi Půjčovnou Ka-servis (majitel - provozovatel Jakub Litvan) a nájemcem (klient) o zapůjčení vodáckého vybavení.


Půjčovna příjímá objednávky (rezervace) na zapůjčení vodáckého vybavení


- on-line rezervací na www stránkách (doporučeno)
- zaslané na naši e-mailovou adresu: pujcovna@ka-servis.cz
- telefonicky: 602 845 444


Objednávku považujeme za závaznou po složení nevratné zálohy, která činí 50% ceny půjčovného (plaťte až po potvrzení rezervace, kde Vám zašleme přesnější kalkulaci, vyčíslenou částku zálohy a další podrobnosti)


Zálohu je možné složit
- v hotovosti na naši provozovně
- bankovním převodem na číslo účtu: 300522978/0300 - ČSOB

- poštovní složenkou na adresu: Jakub Litvan, Poříčská 159, Boršov nad Vltavou, 373 82


Předání zapůjčeného vybavení

probíhá ve stanovenou dobu a místě dohodnutém v objednávce. 
O převzetí bude vypracován zápůjční záznam, obsahující údaje o zapůjčeném vybavení, druhy, množství, stav vybavení. Dále pak místa a časy předání, finanční dohodu zápůjčného. Tento záznam potvrdí obě strany této dohody. 
Podpisem smlouvy vyjadřuje klient souhlas s podmínkami zapůjčení a potvrzuje platnost údajů ve smlouvě uvedených.

VYBAVENÍ SE PŘEDÁVÁ VŽDY V NAFOUKNUTÉM STAVU, ABY JSTE VIDĚLI, ŽE LOĎ JE V POŘÁDKU.

Zápůjčné (doplatek) je hrazeno v hotovosti při převzetí vybavení, není-li předem dohodnuto jinak.


Poplatek za čekání

V případě, že bude předem domluven čas návozu či svozu lodí a bude opoždění ze strany klienta větší než 15 minut, platí se za každou započatou hodinu čekání 100,-Kč. Toto opatření je novinkou, ale bohužel je třeba podobným situacím předcházet.


V případě nedodržení termínu (vrácení vybavení později), který vymezuje dohoda, uhradí nájemce za každý další den smluvní zápůjčné navýšené o 100%.
V případě, že bude zapůjčené vybavení vráceno dřív, než stanovuje smlouva, nebude zápůjčné vráceno.

Klient si půjčuje veškeré vybavení na své vlastní riziko. Půjčovna nenese žádnou zodpovědnost za škody na zdraví a majetku klienta nebo třetích osob, způsobené v souvislosti s užíváním zapůjčeného vybavení.


Klient je dále povinen vracet lodě i ostatní vybavení čisté, v případě opaku bude účtována částka 100Kč/ks za vyčištění.


Případná poškození nebo ztráty vybavení budou uvedeny v záznamu o předání. Nájemce se zavazuje k uhrazení případně vzniklých škod v plné výši (ceny nového vybavení nebo nezbytných nákladů na opravy a uvedení do původního stavu). Tato dohoda platí od jejího podepsání do vrácení zapůjčeného materiálu v původním stavu nebo uhrazením škod. Toto se nevztahuje na poškozené lodě klientů, kteří si plavidla "připojistili" (připojištění se však vztahuje pouze na plavidla a pouze v rámci ČR).


Otevírací doba:

květen - září říjen - duben
PO - PÁ od 9,00 do 17,00 (kdykoliv po telefonické domluvě)

PO - NE od 10,00 do 18,00 (kdykoliv po telefonické domluvě)

SO - NE po dohodě (kdykoliv po telefonické domluvě)- v případě nutnosti lze domluvit převzetí vybavení již od 8 do 19 bez příplatku - ne vždy je to možné

- pokud potřebujete vybavení převzít nebo vrátit v časných ranních či pozdních večerních hodinách, počítejte s příplatkem 100,- Kč za každou započatou hodinu
Jsme rádi, že těchto služeb nezneužíváte.


Březen ST + Pá od 14,00 - 16,00.
Dle potřeby nás je možno uhnat na tel.: 602 845 444 - děkujeme, že voláte s dostatečným předstihem.Odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení klienta od smlouvy se zaplacená záloha nevrací. Půjčovna si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, bez udání důvodu. V tomto případě je vrácena zaplacená záloha v plné výši. Půjčovna neodpovídá za případné škody, vzniklé odstoupením od smlouvy.


Připojištění plavidel proti poškození a krádeži

(zaplacení příplatku vylučujícího odpovědnost za škody na plavidle vzniklou poškozením nebo odcizením plavidla) 
 

Plavidla která si u nás zapůjčíte, si můžete za pár korun proti krádeži ale i poškození "připojistit".

Ceník "připojištění" plavidel

20,- Kč/den/plavidlo - rafty + nafukovací kanoe + paddleboard

15,- Kč/den/plavidlo - kánoe
Podmínkou při "pojištění" proti krádeži je zabezpečení plavidel proti odcizení (vybavení na toto zabezpečení Vám ZDARMA zapůjčíme).
Pojištění se vztahuje pouze na plavidla (pádla, vesty, barely a další maličkosti připojistit NELZE).
Lodě nejsou pojištěna proti utopení, ale pouze proti poškození a krádeži.

"Pojištění" uzavíráme při předávání plavidel. Nelze dopojistit během plavby.
Vztahuje se jen na území ČR.
Poškození plavidel je nutno předcházet!


Úvodní stránka Vodácký obchod Půjčovna lodí České Budějovice Půjčovna lodí Pardubice Kanoeclub SeaKayaker.cz ..
©2024 Ka-servis.cz